Våre selskaperKontakt ossDu er alltid velkommen til å kontakte

oss hvis du har spørsmål eller ønsker

å vite mer om TripleNine Group.

 

Les mer

Samfunnsansvar

Alle virksomheter i TripleNine Group akter å følge FNs retningslinjer for Corporate Social Responsibility (CSR), som er definert gjennom de ti prinsippene fra FNs Global Compact:

 

Virksomheten skal:

  • støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  • påse at den ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

  • holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

  • Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes
  • sikre at barnearbeid reelt avskaffes

  • sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

  • støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer

  • ta initiativ til å fremme økt miljøansvar

  • opmuntre til ukvikling og spredning av miljøvennlige teknologi
  • bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser


Statutory Disclosure regarding Social Responsibility:


Bærekraft og ansvarlighet

Som en global virksomhet med aktiviteter verden over har vi et stort ansvar for naturen og miljøet generelt, og spesielt for å bruke havets ressurser på en slik måte at også fremtidige generasjoner er sikret råvareforsyning herfra.

Nettopp derfor legger vi stor vekt på å bruke råvarer fra et bærekraftig fiskeri som oppfyller bestemmelsene om bærekraft fra FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) og ICES (Det internasjonale råd for havforskning).

 

Som ansvarlig medlem av IFFO (den internasjonale organisasjonen for fiskemel og fiskeolje) jobber TripleNine Group A/S også kontinuerlig med IFFO RS-sertifisering (Responsible Sourcing) overalt hvor vi er aktive.

We use cookies for statistics. This information is shared with third parties. By continuing to use our website, you accept this terms. Cookie and data policy

OKAY