Våre selskaperKontakt ossDu er alltid velkommen til å kontakte

oss hvis du har spørsmål eller ønsker

å vite mer om TripleNine Group.

 

Les mer

Personalforvaltning

I TripleNine Group A/S ser vi på våre medarbeidere som en viktig ressurs for de enkelte selskapene i gruppen. Vi foretar løpende investeringer for å gjøre arbeidsplassene attraktive og således oppnå et høyt faglig nivå etter lokale forhold. Vi ønsker å gi våre medarbeidere muligheter til egenutvikling og utdanning, for på den måten å sikre høy faglig kompetanse sett i lokal sammenheng.

Vi tar aktivt ansvar for våre medarbeidere i de landene vi er representert, og sørger for å følge den lokale arbeidsmiljølovgivningen.

Ut over dette er det gruppens holdning at lederne i de enkelte selskapene kontinuerlig oppmuntres til å utvikle seg med henblikk på å videreutvikle organisasjonen og medarbeiderne.We use cookies for statistics. This information is shared with third parties. By continuing to use our website, you accept this terms. Cookie and data policy

OKAY