Våre selskaperKontakt ossDu er alltid velkommen til å kontakte

oss hvis du har spørsmål eller ønsker

å vite mer om TripleNine Group.

 

Les mer

Pelagia og TripleNine har bestemt seg for å avslutte samarbeidet om felles salg av egne produkter gjennom Norsildmel

22. januar 2019

Norsildmel A/S er eid 50% av Pelagia og 50% av TripleNine. Selskapet omsetter fôrråvarer i hovedsak inn mot den Europeiske Akvafôr Industrien, og eierne er to av selskapets største leverandører.

 

Eierne har besluttet å overta salget av egen produksjon, og vil derfor avvikle denne delen av Norsildmels virksomhet. Driften i Norsildmel Innovation som selger varer fra eksterne leverandører, vil fortsette som tidligere. Omleggingen vil bli iverksatt i 2019 i tett dialog med kunder, leverandører og ansatte. Norsildmel forsikrer alle interessenter om at selskapet i tråd med sin tradisjon, vil ivareta sine forpliktelser på best mulig måte og sørge for en så problemfri overgang til nye handelsmønstre som mulig.

 

Eventuelle spørsmål vedrørende avviklingen kan stilles til konsernsjef Jes Bjerregaard på tlf. +45 21 70 46 96.

We use cookies for statistics. This information is shared with third parties. By continuing to use our website, you accept this terms. Cookie and data policy

OKAY