Våre selskaperKontakt ossDu er alltid velkommen til å kontakte

oss hvis du har spørsmål eller ønsker

å vite mer om TripleNine Group.

 

Les mer

Akvakultur

Stigende etterspørsel etter fisk og skalldyr

Mens de naturlige fiskeressursene til konsum i verdenshavene synker, forventes det at den globale etterspørselen etter fisk og skalldyr vil stige i takt med befolkningsveksten. Derfor får akvakultur (også kalt aquafarming), som tar sikte på å avle spesifikke fiskearter med høy etterspørsel som f.eks. ørret, laks og karper, en stadig større betydning.

 

 

Viktig fôringrediens – stort vekstpotensial

Fiskemel og fiskeolje inngår som en viktig ingrediens i fôr til akvakultursegmentet på grunn av innholdet av lettfordøyelige proteiner, sunne omega-3-fettsyrer og viktige vitaminer og mineraler. Det betyr at behovet vil øke i fremtiden, selv om inklusjonsraten skulle falle. Dette vil dermed gi et stort vekstpotensial for selskapene i TripleNine Group, da mange av produktløsningene til selskapene i gruppen nettopp er målrettet for akvakultursegmentet.

 

Endret forbruk av fiskeolje fra hydrogenert fett til akvakultur og direkte menneskeforbruk fra 1960–2010:


Ændret brug af fiskeolie
(Kilde:Is aquaculture growth putting pressure on feed fish stocks?...IFFO, februar 2013)


 

TripleNine Group – Europas største produsent av fiskemel og fiskeolje

Som Europas største og en av verdens største produsenter av fiskemel og fiskeolje er dette kjernekompetansen til samtlige selskaper i gruppen. Med utgangspunkt i et bærekraftig fiskeri utnyttes havets ressurser fra de forskjellige verdenshavene der det er en naturlig og rik forekomst av råvaren. 

We use cookies for statistics. This information is shared with third parties. By continuing to use our website, you accept this terms. Cookie and data policy

OKAY