Våre selskaperKontakt ossDu er alltid velkommen til å kontakte

oss hvis du har spørsmål eller ønsker

å vite mer om TripleNine Group.

 

Les mer

Agrikultur

Stigende befolkningsvekst – mange utfordringer

Fra 2009 og frem til 2050 ventes befolkningen å øke med over en tredjedel. Det meste av veksten forventes komme i utviklingsland. Det krever økt produksjon av mat med en stadig mindre arbeidsstyrke sysselsatt i landbruket.

 

Prognoser viser at med en verdensbefolkning på 9,1 milliarder i 2050, må den generelle matproduksjonen øke med ca. 70 % fra 2007 og fremover.

 

 

Befolkningstilvækst_NO

(Kilde: www.FAO.org, Global Agriculture towards 2050)

 

Gode vekstmuligheter for høykvalitetsfôr

Fiskemel er en svært viktig ingrediens i fôr til husdyr, spesielt smågriser, på grunn av fiskemelets høye innhold av essensielle næringsstoffer som aminosyrer og fettsyrer, samt et høyt energiinnhold. Atskillige undersøkelser dokumenterer effekter som bedre næringsopptak, vekst m.m. hos storfe, svin og fjærkre (kilde: Feedipedia.org).

Som følge av fiskemelets høye omega-3-innhold er det et naturlig "funksjonelt fôr" som bidrar til sunne dyr. Samtidig er produkter fra husdyr som har fått fôr som inneholder fiskemel, "funksjonell mat" til nytte for mennesker (kilde: IFFO.net)

 TripleNine Group – Europas største produsent av fiskemel og fiskeolje

Som Europas største og en av verdens største produsenter av fiskemel og fiskeolje er dette kjernekompetansen til samtlige selskaper i gruppen. Med utgangspunkt i et bærekraftig fiskeri utnyttes havets ressurser fra de forskjellige verdenshavene der det er en naturlig og rik forekomst av råvaren. 

We use cookies for statistics. This information is shared with third parties. By continuing to use our website, you accept this terms. Cookie and data policy

OKAY